Menu Sluiten

Lithium-Ion batterijen bieden zeer veel mogelijkheden op het gebied van (mobiele) energie opslag. Een gemiddeld huishouden bezit al gauw zo’n 125 LI-Ion batterijen en het aantal toepassingen en de energiedensiteit groeit snel. Elektrische voertuigen en thuisaccu’s zijn hier voorbeelden van. Het gebruik van Lithium-Ion batterijen is helaas niet zonder risico’s. Hoewel het aantal incidenten met deze batterijen relatief gering is, kunnen deze ernstige consequenties hebben en neemt het absolute aantal incidenten vanwege de enorme hoeveelheid snel toe. 

Uiteraard is het van belang op een juiste manier met de LI-Ion batterijen om te gaan, zoals het gebruik van originele laders et cetera (zie hier voor meer informatie), maar incidenten zullen zich blijven voortdoen, door, onder andere, oververhitting, beschadiging, kortsluiting en softwarefouten. 

Vanwege de chemische samenstelling en de zeer hoge energiedensiteit is een Lithium-Ion batterij brand niet met reguliere blusmiddelen te blussen of te controleren. Wanneer de batterij, door wat voor oorzaak dan ook, een kritieke temperatuur bereikt, slaat deze als het ware ’thermisch op hol’. Dit fenomeen wordt ’thermal runaway’ genoemd en vormt een oncontroleerbare keten van temperatuurstijging, vrijkomen van gassen en beschadiging van het omhulsel en de beveiliging van de batterij. Een blusmiddel voor Lithium-Ion batterijen is dus pas effectief te noemen als het op een veilige manier thermal runaway kan stoppen én kan voorkomen dat het vuur overslaat naar een conventionele brand. 

Het blusmiddel moet dus op een veilige manier snel en effectief koelen, de zuurstoftoevoer naar de vuurhaard afsluiten en kunnen voorkomen dat het vuur zich kan verspreiden. Met uitzondering van AVD, zijn er geen blusmiddelen die al deze elementen bevatten. 

De tabel hieronder geeft de werking van alternatieve blusmiddelen voor Lithium-Ion batterijen weer: 

Soort blusmiddel Werking op accubrand Thermal runaway (TR)
Poeder Geen Geen effect
Schuim Dooft initieel vlammen en eventuele overige brandende materialen Heeft isolerende werking waardoor temperatuur batterij kan stijgen. Geen remmend effect op TR
Water Kan vlammen doven en heeft koelende werking. Kan vrijkomen waterstofgas veroorzaken met kans op ontploffing Zeer grote hoeveelheid nodig voor enig effect.  Stopt TR niet. Brand kan herontbranden
Aerosol blussysteem    
Water  met additief